17.12.1935
Založnik: Kranjsko - slovenska katoliška jednota