2006
Avtor: Sinopoli, Franca
Založnik: Slovensko društvo za primerjalno književnost