1966
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije