1936/1937
Založnik: Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani