1992
Avtor: Jurkovič, Nada
Založnik: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino