07.07.2008
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije