1922/1923
Zalo┼żnik: Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani