2015
Avtor: Ažman Momirski, Lučka
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti