1996
Avtor: Šuštar, Branko
Založnik: Arhivsko društvo Slovenije