01.05.1920
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev