01.05.1925
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev