2001
Avtor: Štrumbl, Žarko
Založnik: Arhivsko društvo Slovenije