2013
Avtor: Matevski, Vlado
Založnik: Založba ZRC, ZRC SAZU