1980
Avtor: A. Adamič
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center