1906
Založnik: Jugoslovanska delavska tiskovna družba