2009
Avtor: Šilc, Urban
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija