1937/1938
Založnik: I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani