09.2008/08.2010
Avtor: Petrovec, Dragan
Založnik: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani