1936/1937
Založnik: Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani