1980
Avtor: J. T.
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center