1986
Avtor: Niko Isajevič
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center