2013
Založnik: Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik