1950
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti