1960
Založnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine