1907/1908
Založnik: I. mestna petrazredna deška ljudska šola