1980
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije