2005
Založnik: Komisija za preprečevanje korupcije