1955
Avtor: Pirjevec, Dušan
Založnik: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino