1974
Avtor: Potočan, Erika
Založnik: Zavod SR Slovenije za statistiko