10.2010-09.2012
Avtor: Marjan Lep
Založnik: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta