1934
Založnik: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani