2009
Avtor: Marinček, Lojze
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija