08.10.1935
Založnik: Kranjsko - slovenska katoliška jednota