2003
Avtor: Jurca, Jože
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija