2011
Avtor: Karakiev, Todor
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija