1984
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije