1980
Avtor: Cveto Pavlin
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center