2013
Avtor: Južnič, Stanislav
Založnik: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino