01.11.1921
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev