2016
Avtor: Šabec, Ksenija
Založnik: Inštitut za slovensko izseljenstvo