1952
Založnik: Ekonomska srednja šola v Murski Soboti