1986
Avtor: M. Z.
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center