15.02.1922
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota