1996
Avtor: Himmelreich, Bojan
Založnik: Arhivsko društvo Slovenije