2011
Avtor: Kajdiž, Petra
Založnik: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije