22.12.1919
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota