18.05.1921
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota