18.10.1916
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota