08.05.1934
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota