20.08.1919
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota